Externe plusklas in Barendrecht

Veel (hoog)begaafde kinderen zijn anders in hun denken, voelen en gedrag dan andere kinderen. Als gevolg daarvan sluit de basisschool op verschillende gebieden niet altijd goed aan. Plusklas Barendrecht is een externe plusklas die uitdaging biedt aan (hoog)begaafde kinderen waarbij in de aanpak tegemoet gekomen wordt aan hun specifieke behoeften.

“Toen op mijn school alles saai was, mocht ik naar jou. Dat was fijn. Jij gaf leuke raadseltjes en ik mocht altijd dingen verzinnen en maken.”

A. N. uit Dordrecht