Talenten ontwikkelen

Omdat een basisschool gericht is op een gemiddelde leerling, zijn de uitdagingen die aan de leerling gesteld worden vaak niet voldoende afgestemd op hoogbegaafde leerlingen. Het kunnen doorlopen van het leerproces en het vasthouden van hun aandacht en interesse lukt dan vaak niet. Zo krijgen deze kinderen onvoldoende mogelijkheden om zichzelf en hun talenten te ontwikkelen.

Als gevolg hiervan kunnen deze kinderen in de knel komen te zitten. Hoewel ieder kind dat op een andere manier uit, heeft dit negatieve gevolgen voor hun zelfbeeld, werkhouding, motivatie en creativiteit. Allerlei symptomen kunnen in de klas of thuis zichtbaar worden. Denk hierbij aan:

  • verlies van nieuwsgierigheid
  • opstandig gedrag
  • onderpresteren
  • overmatige aanpassing
  • perfectionisme
  • Soms voelen ze zich onbegrepen of hebben ze weinig aansluiting bij leeftijdsgenoten

passend onderwijs

Bij vermoeden van hoogbegaafdheid proberen basisscholen tegenwoordig met de beste bedoelingen extra werk te bieden, maar zijn veel scholen toch vooral gericht op het inpassen van de kinderen in hun reguliere programma. Dit is voor de meeste hoogbegaafde kinderen onvoldoende, omdat het in de basis niet gaat om meer werk, maar juist om een andere aanpak van hun werk. Deze andere aanpak is de basis van de werkwijze in deze plusklas waardoor er tegemoet gekomen wordt aan de specifieke behoefte van het hoogbegaafde kind op zowel intellectueel-, sociaal-emotioneel- als creatief gebied.

passend onderwijs hoogbegaafd
passend onderwijs hoogbegaafd
passend onderwijs hoogbegaafd