Voor wie is de Plusklas Barendrecht?

Plusklas Barendrecht is bedoeld voor kinderen met een (vermoedelijke) hoogbegaafdheid die meer of andere dingen nodig hebben dan in het reguliere onderwijs geboden wordt. Er zijn momenteel vier groepen:

  • 1 junior groep voor onderbouw-kinderen van groep 1 t/m 3
  • 1 groep voor middenbouw-kinderen van groep 4 t/m 6
  • 2 groepen voor bovenbouw-kinderen vanaf groep 6

Omdat hoogbegaafde kinderen een asynchrone ontwikkeling kunnen laten zien (waarbij er een verschil bestaat tussen de kalenderleeftijd en de mentale of intellectuele leeftijd van het kind) is plaatsing in de meest passende groep belangrijk en kan er dus soms afgeweken worden van bovenstaande indeling. De groepsgrootte is maximaal 10 kinderen.

Een hoog IQ is zeker niet het enige kenmerk van hoogbegaafdheid, en zodoende is een IQ-test niet persé noodzakelijk. Bij aanmelding ga ik graag met ouders én het kind zelf hierover in gesprek.

Voor sommige kinderen is Plusklas Barendrecht vanwege de grote vrijheid van werken niet geschikt. In overleg met de ouders kan besloten worden tot beëindiging van deelname aan de Plusklas.