Voor wie?

De nieuwe peer-plus-groep biedt de mogelijkheid aan (hoog)begaafde middelbare scholieren om elkaar te ontmoeten en een avond onder gelijkgestemden te zijn. Ervaring leert dat sommige (hoog)begaafde jongeren op de middelbare school vanwege hun anders zijn soms weinig echte aansluiting hebben bij de andere jongeren. Hoewel de cognitieve uitdagingen van de middelbare school vaak beter aansluiten dan op de basisschool, kunnen ze zich toch sociaal geïsoleerd of anders voelen. Voor hen kan een avond tussen gelijken fijn zijn en zelfvertrouwen geven.

Wat doen we?

De jongeren mogen zelf invulling geven aan deze avond, er is dus geen programma zoals bij de plusklas voor de basisschool. Er is wel begeleiding aanwezig, die ook voorstellen doet, meespeelt met de spelletjes, helpt bij de activiteiten, en soms in de gesprek gaat met de jongeren. Desgewenst kunnen jongeren in overleg een eigen project starten.

Tijden

De Peer-Plus-Groep vindt plaats op dinsdag avond van 19.00 – 20.30 uur, onder begeleiding van Joanne Spreij

Er wordt commitment verwacht van de jongeren, zodat ze er zo veel mogelijk kunnen zijn. Er wordt geen huiswerk gemaakt.

LOcATIE

Plusklas Barendrecht is gevestigd aan Middeldijkerplein 3a in Barendrecht.
De locatie is goed bereikbaar vanuit Rotterdam en Dordrecht vanaf de A15.

3 PERIODES PER SCHOOLJAAR

Gedurende het schooljaar zijn er 3 aansluitende periodes van elk 10 avonden met ieder een eigen thema. Tussen de periodes is er telkens een reserve-avond.
Omdat deze indeling vooral een praktisch aspect heeft, kunnen jongeren in principe ieder moment instromen mits er plaats is.
Op het moment dat de peer-plus-groep vol zit, worden jongeren in volgorde van aanmelding op de wachtlijst geplaatst.

Voor nieuwe jongeren is de eerste avond een (gratis) proefavond, met het doel voor beide kanten (jongere en begeleider) om te kijken of het bevalt. 

Tarieven

Peer-plus-groep:  15 euro per avond

Betaling dient……