Werkwijze Plusklas

Er wordt per blok van 10 lessen gewerkt aan de hand van een thema, waarbij de diverse aspecten van dat thema vanuit verschillende richtingen uitgewerkt worden. Via opdrachten worden de kinderen aangespoord om met het thema aan de slag te gaan en daarbij verschillende vaardigheden tegelijkertijd te gebruiken. Bovendien wordt er een groot beroep gedaan op hun vaardigheden om zelf initiatief te nemen, out-of-the-box te denken, zelf na te denken over de richting van hun oplossingen en dit zelf door te werken. Daarnaast is er ruimte om nieuwe vragen te onderzoeken. Ze mogen dit alleen of samen doen. Naast het inhoudelijke proces is er veel aandacht voor:

  • Ontwikkelen van sterke talenten
  • Leren omgaan met minder sterke kanten
  • Versterken van eigen motivatie
  • Versterken van autonomie

Er is ook ruimte voor persoonlijke inbreng en/of sociale vraagstukken waar we met elkaar over in gesprek gaan. Met name thema’s die te maken hebben met hoogbegaafdheid worden vaak gedeeld en zijn waardevol om te bespreken:

  • Anders zijn
  • Motivatie
  • Mindset
  • Communicatie
  • Executieve functies
  • Faalangst

Het belangrijkste aspect van Plusklas Barendrecht voor deze kinderen is uiteindelijk om een veilige omgeving te creëren waar ze zichzelf kunnen zijn, zodat ze zichzelf én hun talenten kunnen leren kennen, ontwikkelen en gebruiken, en hun leven (weer) in eigen hand leren nemen.