Iedere leerling kan zich het beste ontwikkelen als de omgeving op pedagogisch, didactisch én op cognitief vlak aansluit bij het kind. Voor (hoog) begaafde kinderen ziet de invulling hiervan er echter anders uit dan voor andere kinderen:

  • Zij hebben doorgaans meer behoefte aan autonomie en verantwoordelijkheid binnen hun ontwikkeling op het pedagogische vlak.
  • Op het didactische vlak is het nodig om aan te sluiten bij hun didactische niveau dmv eventuele versnelling en top-down en inzicht gevende uitleg (in plaats van stap voor stap herhalende instructie).
  • Op het cognitieve vlak kan worden gezocht naar passende verrijking.

Binnen de plusklas wordt top-down en inzicht gevend gewerkt, waarbij de kinderen nieuwe lesstof/inzichten direct kunnen toepassen op opdrachten. Hierbij wordt een beroep gedaan op hun eigen (out-of-the-box) oplossend vermogen en creativiteit.

Top down werken
Binnen de plusklas wordt top-down en inzicht gevend gewerkt, waarbij de kinderen nieuwe lesstof/inzichten direct kunnen toepassen op opdrachten. Hierbij wordt een beroep gedaan op hun eigen (out-of-the-box) oplossend vermogen en creativiteit.