Individuele coaching

Naast de Plusklas is het ook mogelijk om je kind aan te melden voor persoonlijke coaching als er extra persoonlijke ondersteuning nodig is met betrekking tot hoogbegaafdheid en/of leerproblemen in combinatie met hoogbegaafdheid. Dat kan zowel voorafgaand aan deelname van de plusklas plaatsvinden als op een apart moment terwijl het kind ook deelneemt aan de plusklas.

Graag overleggen we met u en uw kind wat de hulpvraag is en welke inhoud de coaching krijgt.

Coaching kind: € 70,- per uur.

Begeleiding school:

Voor uitgebreid overleg met school over eventuele aanpassingen in het onderwijs aanbod of over de pedagogische aanpak, wordt een begeleidingstarief van € 70.- per uur gerekend.